Minulost

Neděle v 1:02 | Kyrtan |  Téma týdne
"Co se děje dědečku" zeptala se vnučka muže, jenž seděl vedle ní v křesle. "Ale nic dítě, jen jsem tak přemýšlel." odpověděl a s vlídným pohledem se na ni podíval a usmál. "A o čem jsi přemýšlel" zeptala se neodbytně. "Víš Ariel, jednou, až ti bude jako mě, přijdeš na to sama" odpověděl starší muž s nadějí, že tak odradí její nekonečnou zvědavost, avšak zmýlil se a dítě se nedalo jen tak lehce odbýt. "Pověz mi, jaké to je být starý" řekla Ariel a překvapila tak svoji otázkou postaršího muže. "Na to přijdeš časem dítě" odpověděl, protože nenacházel ta správná slova. Dívka se na dědečka podívala "Mě už nebaví být malá, chci být velká jako máma, silná jako táta a být také moudrá." Dědeček se nahlas rozesmál. "To máš ale pěkné představy toto, co by jsi chtěla." Vnučka se podívala do smějící se tváře svého dědečka a vrhla na něj zlý pohled, ale poté se začala smát taky. Smích ustal až tehdy, když se dědeček rozkašlal a začal lapat do dechu. Ariel se ho zeptala jestli je vše v pořádku a dědeček jí přikývl na souhlas snažíc se zastavit kašlání. Vnučka se ale i tak vydala do kuchyně a nabrala do sklenice čistou vodu. Vrátila se zpět a podala sklenici dědečkovi. Ten na ni s poděkováním pokýval a zhluboka se napil ze sklenice. Když dopil, ve sklenici ještě zůstávala necelá polovina, odložil sklenici na blízký stolek. "Děkuji Ariel za tu vodu" poděkoval ještě jednou a vnučka se jen zaculila. "Povídej mi něco o sobě dědečku" řekla po chvilce ticha, aby tak přerušila onu mezeru v jejich konverzaci. "Co bych ti říkal dítě, vždyť už jsi vše slyšela" odpověděl dědeček a pohladil ji po hlavě. "Maminka mi říkala, že jsi kdysi dávno hrával na klavír, který máš v pracovně. Říkala také, že jsi psal básničky, ale nechtěla mi žádnou ukázat. Je to pravda?" Dědeček se napřímil a podíval se ven z okna. "Víš mé dítě, lidé toho mnoho napovídají a mnohdy nemusí být vše pravdou." odpověděl na její otázku možná až trochu moc vážně. "Ale možná už přišel ten správný čas ti něco ukázat." řekl a pokynul jí, aby šla za ním. Společně přešly přes dvě místnosti až do pracovny. "Slyšel jsem, že hraješ na klavír. Tvoje matka si tě vychvalovala" řekl a v hlase se mu objevila kapka hořkosti, avšak toho si dívčina za ním nemohla všimnout. "Ano, maminka po mě chce, abych hrála, ale popravdě mě to moc nebaví, protože hraji sama a nepřijde mi, že bych hrála pěkně." Dědeček se pousmál: "Tak to bývá, když člověk s něčím začíná" řekl a usedl za klavír. To u čeho právě seděl, byla menší verze křídla, na kterou dříve hrával. Dnes je tu spíše jako památka na minulost. "Tedy, ukaž mi co umíš" řekl své vnučce a posadil ji vedle sebe na židličku. Dívka chvíli přemýšlela co má zahrát, ale potom se její ručičky rozjely po klávesách a po místnosti se rozlézaly líbezné tóny nějaké písně, kterou dědeček neznal. Byla to sice krátká píseň, ale bylo z ní cítit více než jen pouhé tóny. "Stále má dobrý cit pro hudbu" řekl dědeček polohlasně spíše pro sebe, ale Ariel ty slova zaslechla. Přestala hrát a po místnosti se rozhostilo ticho. "O kom mluvíš dědečku" zeptala se ho a s nevinným výrazem na tváři se na něj dívala. Dědeček se zhluboka nadechla: "Myslel jsem tvoji matku, ona měla vždy dobrý sluch. Tedy jak na co" řekl a sotva co to dořekl, vydal se k oknu. "Ty nemáš rád moji maminku dědo?" zeptala se Ariel. "Tak to není, je to přeci stále moje dcera. Stále však udělala něco, na co nezapomenu a pokud ona sama nepřijde, já za ní nepůjdu" otočil se na vnučku a ta by přísahala, že v jeho očích zahlédla lesk slz. "Zahraješ mi něco dědečku?" prosila Ariel, až ho tedy umluvila a děda opět usedl za klavír. "Nevím jestli si na něco ještě vzpomenu" přiznal se a začal přemýšlet. Vnučka chvíli hleděla na svého nerozhodného a přemýšlejícího Dědu. "Co třeba nějakou, kterou měla moje mamka ráda" snažila se pomoci, ale tu prý zahraje až potom. Nyní už věděl co zahraje. Jeho ruce se zkušebně rozjely po klávesách takovou rychlostí, že se sám divil. Nyní si byl jist, že ještě něco ví. Když spustil, už od prvních pár tónů se domem rozezněla líbezná hudba, které měla vlastní duši. Ariel jen tiše seděla a nechala se unášet tou krásou. Nikdy nic tak pěkného neslyšela a když to ještě hrál její dědeček, řekla si, že se tuto skladbu také naučí. "Jednoho dne ti ji dědo také zahraji" řekla, když se rozhostilo ticho. Podívala se do dědečkové tváře a spatřila slzy. "Dědo, ty pláčeš" řekla vylekaně. "Ne dítě, nepláču" odpověděl dědeček a utřel si rychle slzy, které mu stékali po tváři. "Proč jsi plakal" snažila se zjistit Ariel, ale dědeček jí pokynul, aby šla s ním ke stolu. Společně přistoupily ke stolu a dědeček vytáhl klíč, který byl schovaný někde pod stolem a odemkl jím jednu ze zásuvek. Ta byla po otevření přeplněná listy popsaných papírů a menších sešitků a bloků. "Ptala jsi se mně, jestli jsem psal, Taky máš něco málo z toho všeho" řekl a vytáhl štos papírů na stůl. Ariel oněměla " tohle všechno jsi napsal vážně ty?" ptala se nevěřícně dědečka. Ten přikývl a opět přistoupil k oknu. Ariel se mezitím začala přehrabovat v papírech. našla tam spoustu básniček, krátkých příběhů, nebo jen rozpracovaných děl, které nedošly své konečné cesty. Mezi tím, co listovala papíry řekla: "Víš dědo, maminka o tobě v poslední době dosti hovoří a vždy, když dojde k něčemu co se stalo, strašně se rozbrečí a říká, že je jí to moc líto. Nikdy mi však neřekla, co je jí líto. Ty to víš?" a stále nezvedala pohled od spousty popsaných papírů před sebou. Děda stál u okna a bezpředmětně z něj hleděl ven. Po dlouhém mlčení odpověděl: "Ano vím o čem mluví, ale to ti ona musí říct sama." Ariel se zarazila "Ale ona mi to nikdy neřekne" odvětila. "Víš dítě, jednou se všechno dozvíš." řekl dědeček a opět usedl ke klavíru. Nyní však začal hrát jinou píseň. Byla smutná, ale i veselá. Měla v sobě bolest, smutek, ale místy pochopení a sílu. Byla to píseň plná emocí, takovou ještě nikdy Ariel neslyšela, a proto se přestala hrabat v papírech a s pootevřenými ústy hleděla na klavír. Byla to celkem dlouhá píseň a její konec přišel tak náhle, jako v létě bouře. "To byla nádhera" řekla Ariel. "Tohle byla píseň, kterou tvoje maminka milovala." řekl dědeček "Jmenovala se.... Láska" dořekl neznámý hlas ze dveří do pracovny. Ariel v nově příchozí osobě poznala svoji mámu. "Mamí" zavolala, vrhla se jí do náruče a cestou shodila pár papírů na zem. Žena se sehnula a jeden list sebrala. Dědeček se postavil a s vážným výrazem ve tváři řekl: "Co tu děláš Lyssando." Ta pohlédla na postaršího muže: "Také tě zdravím a ráda vidím otče." "Víš co jsem ti tehdy řekl, nebo jsi na to snad zapomněla?" ptal se trošku nazlobeně otec ženy, která stála před ním. "Ne otče, nezapomněla. Jsem tady, abych si s tebou promluvila" odvětila a snažila se neuhnou pohledem před tím otcovým. "My se nemáme o čem bavit a ty to víš" odsekl a otočil se k oknu. "Myslím, že stále máme otče." "A o čempak tak důležitém chceš hovořit" zeptal se jí. Lyssandra se naklonila ke své dceři a poprosila jí, aby šla do kuchyně. Dívka ji uposlechla bez větších poznámek, až se v pracovně nacházela pouze ona a její otec. Teprve nyní si pořádně prohlédla list, který držela v ruce. Nebyla to ledajaká báseň. Tato se jmenovala Lyssandra a s tímto papírem přistoupila k otci a podala mu tento list plný bolestivých vzpomínek. "Chci s tebou mluvit o tom co bylo, tedy o minulosti...
 

Básník a já? haha

16. března 2018 v 23:56 | Kyrtan |  Něco málo z "poezie"
Možná to tak vypadá,
ale rozhodně tomu tak není.
Abych já byl básníkem?
Haha, to musí být nějaké snění.

Myslím, že na světě,
mnoho krásnějších snů nalézt lze.
Proč tedy věřit,
že mě básně srdcem jde.

Raději se tomu zasměji,
vždyť bláhová slova to jsou.
Myslíte si, že někdo jako já,
by mohl být nadanou osobou?

Narušilo by to nejeden života,
ale i celý svět.
Zhroutil by se systém
a to přímo hned.

Tedy proto nemohu byt tím,
za koho mě máte.
Budu plavat dál,
kde zůstávám sám.

Hledat světlo ve stínech
a pomáhat okolí.
A co, že se mé svědomí bojí,
já budu vždy mít ten příběh.

S tím také ruku pro ty,
kdo víru ztrácejí.
Nejsem totiž jako ti,
kteří ke zlu propadají.

Možná jsem smutný a bolesti pln,
však dokáži být plný strun.
Naladěných na pozitivní tón,
co přinesu ti do života, jako slon.
Kdy nezapomenu na ty,
co znamenaly pro mě ztráty.

Často hledám sám sebe,
možná proto hledám tebe.
Toho kdo píše mé básně,
své vnitřní touhy, své nesmyslné básně.

Možná tedy opravdu básník mohu být,
abych lepšil tento svět
a nenechal ho špatně jít.

Je však na mě jaký jsem,
a proto ještě uvidím kdo jsem...

Průvodce

15. března 2018 v 22:00 | Kyrtan
Ale copak to nevidí
oko mé drobné.
Není to snad on,
co provází mě v hrobě?

Co tu dělá průvodce můj,
zde na tomto místě.
Vždyť jsem se vrátil nahoru,
na starý svět bez svíce.

Tam dole je jen tma
a chlad provází tam.
Co dělat, je tomu tak,
že mrtví nemají strach.

Možná je to tím,
že necítí nic,
a závidím jim,
že posléze se nemusí starat o nic víc.

Zapomenou na vše co tak milovali
Zapomenou na strachy a strasti.
Pouhý klid a chlad nyní naplňuje,
jejich duše bídné,
které vede je do zapomnění,
do říše snové.

Co tedy vybrat si,
když blízko světa jsi.
Když blíží se tvůj den,
kdy spočineš a zbude sen.

Proč však přicházíš, průvodče můj chladný,
vždy neudělal jsem nic,
za co bych bych ztratný.

Šel jsem jen za svým snem,
za temným dnem,
za tím drobným zlem.

Proč jdeš zamnou příteli můj temný,
vždy jsem tu jen chvíli
a do dáli sám hledím.

Stále bloudím světem sám
a bolest svou poznávám,
avšak jednou jej najít mám,
toho, koho ve snech vídávám

Vrať se tedy zpátky dolů,
do hlubin svých domů.
Já přijdu za tebou jen,
co zatratí mě tento sen.
 


Menší omluva

5. března 2018 v 19:13 | Kyrtan |  Něco málo z "poezie"
I když v srdci klidu nemám
a často na vás zapomínám.
Chtěl bych vám to vše říct,
slova do sebe pomalu příst.

Cítím bolest, cítím strach,
že jsem tu sám,
že jsem pouhý prach.

Proto píši a hledám tu,
které vyvede mně ze snu.
Kdo ukáže mi cestu
a na vždy zakončí můj sestup.

Dlouhé chvíle budou to,
plné zklamání a hledání.
Kdo ví, třeba se tak stane
a já zakotvím u něčí stáje.

Omlouvám se vám,
že sílu svoji nenacházím.
Vždyť jsem pouhý prach,
co v život se zkoušet obrací.

Hledám smysl svého bytí
a vím, že je to v žití.
Vím také, že jej naleznu v psaní,
co nestojí mi za těžké praní.

Srdce volné, ale v duši strach,
jak mám jít dál,
jak mám žít pak.

Vím, že musím psát,
i když nečte si to nikdo ani za mák.
Jsem za to tak rád,
že mohl bych létat jako pták.
Navždy vzlétnout a nikdy se už nevracet,
zapomenou na ty, které budu z mysli ztrácet.

Jsou tu jiní,
za které stojí prát se.
Za ty, co stojíme v hádce,
pro ty , které máme v lásce.

Jít životem zklamaný
a potkat ty, jenž jsou nadaní.
Vidět jejich moc,
jak snaží se mi urputně pomoc.

Ta snaha je však marná
a já na vždy zůstávám stát.
Sám a v okolí jen chlad, moc a pád...

Holka

2. března 2018 v 20:00 | Kyrtan |  Něco málo z "poezie"
Dívka ze snů,
tu kterou mám rád.
Připadám si jako pes,
když zkouším si s ní psát.

I když v tichu bývám rád,
její hlas je pohádkou.
Chtěl bych poslouchat jej dál,
a být s ní na chvíli krátkou.

Vždy se zjevíš z čista jasna,
do života vstoupíš mi.
Svíce v mé srdci už však zhasla
a já nevím co odpovím.

Hledat smysl ve větách
a v srdci mít strach.
Proč nenacházím tu odvahu,
říct jí tu krátkou stať.

Že rád jsem za její přítomnost
a možná jí mám rád.
Zahodit všechnu svoji skromnost
a užívat si s ní život dál.

Pak se jí však zeptám,
zda-li jí to vadí.
Že nazval bych jí rád,
svoji hezkou paní.

Hledí na mě s překvapením,
když řeknu jí, že rád ji mám.
Říká mi že neocením,
její duši, její plán.

Já však vím,
že s ní být smím.
Že mohu být jejím kamarádem,
ale ničím jiným.

Život není osvícení
a nečeká na nás slast.
Je to jen snůška lží,
co zlomí ti vlas...

Dívka druhá část

27. února 2018 v 22:15 | Kyrtan |  Něco málo z "poezie"
Vítr zavál,
a lehce zašeptal.
Jsi tu,
na konci mého světa.

Děvče sevře svitek,
a oči upře vzhůru.
Odpusťe mi moje hvězdy,
vždyť na vás vždy vzpomínat budu.


Krok do prázdna...
Pád do temna...

Pak však z čista jasna,
zjevila se ruka z dály,
zachytila její pád,
a temná myšlenka v zhasla

Uplakané oči upřely se opět k nebi,
hledala asi důvod proč je stále na zemi.

S pocitem že sama není,
odchází domů, do říše snění.

Zdál se jí sen
že přišel ten,
kdo pomohl jí ven,
kdo zachánil jí před zlem.

Měla pocit že ho zná,
ale jeho tvář jí stále utíká.
Cítila ten zvlaštní pocit,
že chtěla by s ním býti v noci.

Tu noc kdy sama sebe našla,
kdy on zachytil její rámě.
Tam kde ona přišla,
a chtěla zavolat mámě.

Strach v ní tehdy vyhrál
a ona chtěla všechno skončit.
Někdo ji však zachránil,
a i tak příběh končí.

Kdy dívka najde svoji duši snovou,
kdy zamiluje se s nadějí novou.
Začne věřit že štěstí je tu s námi,
ono se jen zasměje a ukáže jí další rány...

Nemějte však strachy,
o naši dívku rozvernou.
Dobře to s ní dopadlo,
je přeci básní smyšlenou

ach jak slova dokážou lhát, když člověk ví jak větu k větě dát.

Bláboly třetí

27. února 2018 v 21:55 | Kyrtan |  Něco málo z "poezie"
Slunce, voda,
život půda.
Živel blesku,
a život v třesku.

Vítr světem sám se toulá,
a já bych s ním hned táh.
Toulat se světem bez konce,
bez odpočinku, bez soudce.

Žít svůj život divoký,
plný chmutu, deště, prokletí.

Létat světem sem a tam,
nemít stání,
nemít cíl,
nemít spád.
Tenhle život poznal bych rád.

Jen na chvíli být tím větrem,
vidět svět letem.
Podívat se na ni,
na tu před kterou dech tajím.

Zapomenou na strachy
a vrhnout se pod mraky.
Přiznat si ztráty
a jít dále bez nálady.

Život je jen jeden,
proč si jej tedy kazit.
Raději budu se smát a bavit,
než životem svým se plazit

Život umí naložit kříž,
nez aby pomáhal ti spíš.
Ukáže ti pouze svá záda,
která má vždy tak strašně ráda.

Toulal bych se světem rád
a hledal svůj konečný pád.
Objevil bych třeba osud,
co nenadchl by mě doposud.

Studem zrudlé tváře,
když stojím sám u oltáře.
Utekla mi naděje,
že venku se nic neděje.

Slyšet hluk,
nevidět nic.
Cítit lásku,
ale necítit nic....

Dívka první část

27. února 2018 v 21:35 | Kyrtan |  Něco málo z "poezie"
Svět se točí,
děvče pláče.
Co se jí však stalo,
to už nikdo neukáže.

Já však vím,
všem je ten háček.
Poznala přítele,
kteý chtěl být její ptáče.

Byl to však klam,
a děvče nám naletělo.
Kdyby se však nebálo,
ještě ted by srdce její pod stanem bylo.

Nyní oči uplakané,
k obzoru má upřené.
Je to krása povzdechne si,
když pohlédla na ty ptáky opeřené.

V ručkách malý svitek,
a sním poslední polibek.
Loučí se nám děvče mladé,
a s životem v neklidě.

V hlavě hlas toho zrádce,
pro koho chtěla jen žít.
Nikdy tě neopustím,
jen po tebe bude mé srdce bít.

Krok kupředu
a bude všemu ámen.
Na dně její duše,
leží jeden velký kámen...

Ach jak je ten život křehký, když jeden člověk dokáže vzít tomu druhému z života štěstí...

Temné postavy

25. února 2018 v 12:00 | Kyrtan |  Život pravdy
Postavy temna

Někdy jen tak sedím a přemýšlím nad tím, jaké by to bylo být na tomto světě ničím. Být duchem, chodit kam se mi zlíbí a jen tak přemýšlet. Být ptákem a vidět svět z nebeské klemby. Být rybou a podívat se do nejtemnějších koutů moře. Nebo být včelou, být součástí velkého roje. Občas jen tak sedávám a brouzdám v jiném světe. Přemýšlím, jak moc jsme odlišní, mi a oni. Vždyť jsme v podstatě stejní, jěn my žijeme a oni už ne. Proč se od nás odvrací, když procházíme světem. Proč nám nepomohou, když sotva žijeme. Občas je slyším, jak si šeptají. Mají tak tenounký ale zpěvný hlásek, co by okouzlil každého. Jednoou mluvili i na mě, když jsem je hledal. Říkaly, abych šel domů, že na to místo ještě nejsem připraven. Vyháněli mě a varovali abych se nevracel. Já nemohl ale odolat. Ta touha poznat ten svět je až moc silná a i když vím, že tam nechám kus sebe, musím tam jít. Poslední dobou jich je tolik, všude okolo mě poletují a já je vidím. Jsem sám i oni mi to říkají, Ti druhí mě lákají, abych odešel s nimi a zapomněla na vše. Ach to světlo bylo tak lákavé. I ta tma má své kouzlo. Proč není tento svět stejně krásný, jako ten jejich. Proč jsem zde a ne tam. Mluví na mě, ty hlasy v mé hlavě, jsou tak hlasité.... aaah. Přes ten hluk se nesoustředím, nevím co dělám. Jdu někde po ulici, přímo do spáru jednoho z nich. Proč to dělám. Ztrácím kontrolu nad svým tělem a zrak mi přestává sloužit. Ten temný ke mně spěchá...... Je moc pozdě na to zvít to zpět. Proč jsem to zrovná já..... Proč ptám se jich..... Kdo vlastně jsem já.... mé oči se zavírají a já odcházím.

Zbohem me já, už nevím kým jsem byl. Jsem ted jeden z nich, jeden z temných.....

Tma je mým tělem a světlo mým nepřítelem.
Mysl má jasnou, jako když při rozbřezku žárovku zhasnou.
Oni tvrí, že je to jen klam,
že to není sen, pouhý stan.
Mysl má je mlhou zahalena,
padám.... do tajemna

Taar- kapitola první

24. února 2018 v 23:00 | Kyrtan |  Velká Taar

Kapitola 1

Rod Ratinů - první část

Jediné co naznačovalo, že v temném lese je něco, co tam nepatří, prozrazovalo tiché praskání větviček pod nohama mladé dívky, zahalené v loveckém plášti a kápí přehozenou přes hlavu. Její pravidelný dech byl slyšet méně než srdce, které jí bilo, tak nahlas, až se bála, že to někdo uslyší. Každou chvílí se zastavila a rozhlédla se kolem dokola, zda nezahlédla nějaký pohyb. Když tu si všimla pohybu nalevo od stromu, za kterým se schovávala. Podívala se pozorněji a zahlédla nepatrný pohyb mezi stromy a obrys menšího zvířete. Byl to jelen, celý bílý, od jehož malých parůžků, na hlavě, se odrážel sluneční svit. Jelen se poklidně pásl na pasece, a tak dívka pomalu sundala luk ze zad, zasadila šíp na své místo a pokusně natáhla tětivu. Chtěla tohoto jelena ulovit, aby předvedla své schopnosti a dokázala všem svou pravdu o těchto tvorech. Matka jí vždy říkávala, že přijde den, kdy se Bílí vrátí, ale dívka si na to nevzpomněla, a tak toto posvátné zvíře chtěla skolit. Pomalu napnula tětivu a připravovala se na výstřel. Z nenadání jelen zvedl hlavu, podíval se dívce do očí přes husté keře a pomalu odkráčel. Dívka nedokázala pochopit, co se stalo "ten jelen to věděl" řekla si pro sebe "věděl, že tu stojím a chci ho zabít, ale ani se nehnul". Dívka to nedokázala pochopit, a řekla si, že se později někoho zeptá, ale ať chtěla nebo ne, stále nad tímto incidentem musela přemýšlet. Po chvíli usoudila, že se jí to jen celé zdálo a tak se posadila, aby si udělala malou přestávku. Jen co dosedla na tvrdou zem, sundala kápi z hlavy a urovnala si své dlouhé vlnité vlasy. Byla krásná a mladá, avšak v její obličej byl ustaraný a plný bolesti. Nejvíce to však bylo poznat, jak se trápí, na jejích očích. Když se na vás podívala, viděli jste v nic bezmoc, strach a zoufalství. Takto je to s ní už pět let. Možná za vše může to, jak se neustále hádá se svojí matkou o tom, že by měla být doma a ne stále v tom lese. Stále na ni tlačí tím, že za chvíli z ní bude královna, a proto se musí tak začít chovat ale Evanel,prvorozenou dceru královny Myari, zajímalo už něco jiného. Bylo to zmizení její sestry Evalyn. Ta událost se stala tak dávno, avšak nejde zapomenout. Od té doby na panství Ratinů vládne smutek za dceru královny, která se ztratila. Vlastně to bylo jinak ale jen její sestra a stará stařenka ví, jak to bylo. Zapadající slunce zalito dívčinu tvář a ukázalo její smutný výraz v pravé kráse. Byla to totiž Evanel, kdo zavinila odchod její sestry. Dnes už to ví, proto ji musí najít a vše napravit, ale to si řekla tehdy, před pěti lety. Dnes po tak dlouhé době, bez jakékoliv stopy po její sestře, Evanel ztrácí naději toho, že by ještě někdy svoji setru uviděla. Dívka se podívala na zapadajícího slunce a zase vzpomínala…
Stalo se to, když se Evanel zrovna vracela z městských zahrad, kam ráda chodívala. Spěchala, protože už měla být dávno doma na oslavě Jara. Když ale procházela městem, zastavila ji taková malá postavička a řekla skřehotavým hlasem "děvče prosím pomoz staré stařence a daruj mi nějaký peníz. Už jsem dlouho nic nejedla, pomůžeš mi?" a pohlédla na Evanel. Ta se na stařenku také podívala a s odporem v hlase řekla "sice mám peníz, ale ne pro tebe, bábo jedna šeredná" odsekla stařence, vytrhla se z jejího sevření a pokračovala rázným krokem dále po cestě. Stařenka se za ní otočila a s jedovatým pohledem ve tváři řekla "však ty draze zaplatíš za svoji povýšeno. Nemáš ani ponětí, ským si zahráváš" a nahlas se rozesmála. Ona to totiž nebyla jen tak obyčejná stařenka. Tato stařenka žila v temném lese a je mnohými zvána čarodějnicí ale to Evanel nemohla vědět a ani nevěděla, co svým chováním způsobila. Zato stařenka měla jasno. Věděla, koho právě potkala, protože na ni zde čekala a věděla, co musí nyní udělat. Také věděla, co by se stalo, kdyby Evanel vládla se svou dosavadní povahou jakou má, proto místo ní bude, vládnou Evalyn její sestra. Vydala se rovnou do hradu najít Evanel a potrestat ji za její aroganci, která by zničila rod Ratinů. Vlastně ani sama nevěděla proč ji na tom tak záleží a ani nad tím nepřemýšlela. Když vstupovala do hradu, nikdo se ji nesnažil zastavit, protože ji každý znal a věděl, co dokáže. Proto stařenka došla, až ke dveřím kde ji zastavil sluha "co si přejete, stařenko" ptá se jí. Stařenka se otočí, a když sluha spatří její jedovatý výraz, raději se otáčí a odchází rychlými kroky pryč.
Dveře se rozletěly a dovnitř vstoupila malá, shrbená postava,v zaprášeném a špinavém plášti, který zdobilo mnoho děr. Nikdo z přítomných nevěděl, co tu pohledává tato žena, ta která nezavítá mezi živé jen tak bezdůvodně. Minuty se táhly a všichni stály bez hnutí, až nakonec promluvila královna Myari vlídným hlasem ke stařence " Lansi, co tě přivádí na naši slavnost". Stařenka se prudce otočila po hlase a pohlédne na královnu. "Tady nejsme přáteli královno, neříkej mé jméno jen tak, když nechápeš sílu toho jména". Královna nevěřícně a s překvapeným výrazem ve tváři zírala na stařenku, která se rozhlížela po sále, jako by někoho hledala. Zrak stařenky spočinul na dívce, která scházela pomalu po schodech z kuchyně. Stařenka se k ní pomalu dobelhala a prohlížela si ji s jedovatým pohledem v obličeji. "Tak tady jsi" řekla stařenka. Dívka se otočila a nechápavě hleděla na stařenku. V sále se ochladilo,rozhostilo se ticho a ze stařenky začala vyzařovat velká síla. Začala potichu mumlat "Oči kočičí, duše divoká. Mysl povýšená a srdce utíká. Budeš tím, kdo jsi a budeš hnána všemi psy". Dívka stále nechápavě pozorovala stařenku. Najednou bylo vidět, jak její oči ztratily pevný bod, zatočila se jí hlava a odpadla. Všichni kdo byly přítomni, se jí rychle hnali na pomoc. I sama královna utíkala přes celý sál, aby zjistila, co se stalo její dceři. Po tom co položili dívku na lavičku, se královna rozhlédla, zda stařenku neuvidí, avšak tak jak záhadně se objevila ve dveřích, tak zase zmizela.
Když se za stařenkou zabouchly dveře do sálu, měla takovou zvláštní potuchu, že je něco špatně ale nevěděla co. Avšak, při odchodu z hradu zjistila, co to bylo, protože někoho uviděla, byla to ta dívky vracející se domů, tak která ji neposlechla a uvědomila si, co způsobila. Evanel se totiž potkala s přítelkyní, a proto se zpozdila a nebyla na slavnosti. Ten, kdo byl proklet, byla Evalyn. Ona způsobila to, že svět zahltí zlo a strach, protože proklela Evalyn místo Evanel. Přistoupila k přicházející Evanel a pověděla jí "až přijde čas, budu tě čekat". Evanel tu starou ženu nijak neposlouchala, ale ta slova jí zněla v hlavě stále dokola. Otočila se a nechala tam stařenku samotnou. "Tak, říká stařenka "a vše jsem pokazila, že Ipoksi?". Za jejím pravým ramenem se zjevil duch muže a odpověděl její otázce "možná není vše ztraceno, ale to ví jen čas. Nechci ho zase otravovat, takže musíme počkat. Z mojí minulé návštěvy nebyl moc nadšený." Položil ruku stařence na rameno a se smíchem společně odcházely z hradu.
Evalyn byla znovu při vědomí, když se dveře rozletěly podruhé. A lidé se pomalu začaly trousit po sále zpět na svá místa. Nyní zase celý sál ztuhnul a podíval se na toho, kdo přichází. Byla to však jen Evanel .Najednou se zarazila a nechápavě hleděla na ostatní "proč na mě všichni tak koukají" řekla si pro sebe. "Co se stalo." zeptala se. Ale nikdo jí neodpověděl. Z toho zamyšlení
jí probralo volání "Evanel, jak to že jdeš tak pozdě" byla
to královna kdo na ni zavolal. Když královna promluvil, jako kdyby porušilo nějaké kouzlo a vše dalo do pohybu. Hudba začala hrát, tanečníci tančit i dokonce hosté se bavily, jako by ani nepřestaly. Evanel se rozhlížela po místnosti, protože někoho hledala. Nakonec ji našla na druhé straně sálu. Seděla sama na lavici s pohledem sklopeným do země. I když Evanel neviděla její tvář, poznala, že ji něco trápí. Byla to totiž její sestra a ta pozná, když má ta druhá problém. Přistoupila blíže a posadila se vedle ní. I nadále Evalyn seděla a ani se nepohnula, až po chvíli kdy Evanel promluvila, sebou prudce trhla, jako kdyby nevěděla, že vedle ní někdo je. "Co se děje" ptá se Evanel. Dlouho se nic nedělo, než z ničeho nic Evalyn zvedla hlavu a podívala se na svou sestru. Její oči byli plné strachu a bolesti. Neřekla ani slovo. Evanel si však všimla změny, její sestra měla jiné oči také víc kočičí. Tu najednou Evalyn vstala a odešla beze slova ze slavnosti. Oslava avšak plynula dále a nikdo si ani neuvědomoval odchod Evalyn a brzy i její sestra na ni zapomněla. Ten večer už ji nikdo neviděl.
Ráno se Evanel vzbudila časně a ihned se vydala za sestrou. Přistoupila ke dveřím do pokoje a zaklepala. Chtěla se jí totiž zeptat, co se stalo včera večer, když byla pryč a proč tak rychle zmizela ze slavnosti a už se neobjevila. Nikdo neotevírat. Zaklepala ještě jednou. "Třeba ještě spí a neslyšela to" řekla se Evanel. Rozhodla se, že potichu otevře dveře a bafne na svoji spící sestru, jak to často dělala Evalyn jí. Pomalu otevřela dveře do komnat své sestry a v tichosti se vkradla dovnitř. Ještě ve dveřích se však zarazila. To, co spatřila ji tak ohromilo, jak už nic dlouho. Její sestra byla pořádná, vše vždy měla uklizené a srovnané, ale teď byla celá místnost plná poházeného oblečení. Všimla si i zničeného nábytku, který byl rozlámán na kousky. Z toho co vidí před sebou, byla celá v šoku, až teď jí došlo, že to jsou zbytky postele. Jediné co tomu naznačovalo, bylo peří rozházené všude kolem a zbytek látky z peřin. Všimla si i červených skvrn na zemi. Sehnula se, aby si tu skvrnu lépe prohlédla. Vykřikla nahlas, až to musel být slyšet po celém hradě. Byla to krev. Sledovala, jak malé krůpěje krve vedou k otevřenému oknu, přistoupila k oknu a vyklonila se z něj dolů na náměstí. Okno její sestry bylo celkem vysoko nad zemí. Když si však lépe prohlédla zdi, spatřila něco jako škrábance na zdi, jakoby se něco škrábalo dolů, nebo možná i nahoru do pokoje. Dívka se lekla, okamžitě se přestala vyklánět z pokoje a vydala se směrem ke dveřím. Zahlédla na zadní straně dveří nějaký symbol, ale nevěnovala mu řádnou pozornost, protože se ve dveřích objevila její matka. Vykřikla když uviděla trosky z jednoho pokoje své dcery. Přišla se podívat, kdo to křičel, nebo co se stalo. "Mami" řekla Evanel "Evalyn je pryč, něco ji uneslo". Královna beze slov hleděla na krev na zemi okolo zbytků postele, směřující směrem k oknu. Královna stála na místě, jako zaražená. Nemohouce se jen pohnouti natož něco říct. "Jdu ji najít" vykřikla Evanel a chtěla se rozběhnou do stájí pro svého koně, aby vyrazila za svou sestru. Matka ji však zarazila ve dveřích. Snažila se jí zatarasit cestu, aby nešla hledat sestru. Nepovedlo se jí to a Evanel jí proklouzla mezi nohama. Nechtěla přistoupit na to, aby seděla doma a její sestra byla někde ztracená. Naposled se vytrhla své matce z náruče a utíkala do stájí. Královna se otočila nevěřícně zírala na kresbu, které zdobila vnitřní stranu dveří pokoje. Byl tam obrazec kočky, ale ne jen tak ledajaké kočky a královna věděla, co to znamená…
Když Evanel ujížděla na koni do temného lesa, aby našla svou ztracenou sestru, slíbila si, že zjistí, co je za jejím zmizením. Také to zjistila, ale nebyla schopna toto těžké břímě přijmout. To, že se její sestra ztratila, byla jen její vina. Tehdy ji vojáci hledaly dva dny než ji konečně našly. Potácela se sama lesem, bez koně, v roztrhaných a umazaných šatech od krve a bláta. Dlouhou dobu ji královna nechtěla pustit nikam mimo hrad..
Dnes už to je pět let. Evanel však nepřestala se svým pátráním po sestře. Dnem i nocí zůstává v lesích a snaží se ji najít. "On tam na mě někde čeká" to jsou její slovy, která říká vždy matce před tím, než ráno vyráží do lesů. Při svých cestách potkala různá stvoření. Naučila se přežít sama bez pomoci, změnit sama sebe a osamostatnila se. Prázdnota po její sestře v ní vytvořila jakýsi prostor, co nemá co zaplnit, a proto často sedává sama na střeše hradu a kouká na západ slunce. To však jen tehdy když ji královna nepostí do lesů. Vždy když se něco stalo, měla pocit jako by nad ní něco bdělo, nebo někdo. Ten někdo ji hlídal a vedl správnou cestou života. Za těch pět let se Evanel stala jak povahou, tak i chováním téměř podobná své sestře. Mnoho lidí, si myslelo, že se jim vrátila Evalyn zpátky, když potkaly Evanel.
Avšak nebylo to tak. Jednoho pozdního jarního dne, když už se vracela domů, zahlédla v lese zvláštní zvíře, o kterém jí vyprávěla chůva a sestra. Byl to Bílý Jelen se znamením na přední noze. To znamení, které měl jelen na noze, bylo i znamení jejího rodu, který měli na erbu. Spousta lidí mu říkala prokletý, nikdo jí však už neřekl proč. Tento tvor byl však legendou rodu. Říkalo se, že když se zjeví tak rod Ratinů bude žít v pokoji a míru. Jelen se pomalu začal ztrácet v houští lesa a Evanel se ihned vydala za ním. Sledovala ho, dlouhé hodiny až na samotný okraj temného lesa, kde se jelen konečně zastavil na pasece a začal se pást. Chvíli ho sledovala s nadějí, že ji jelen zavede k její sestře, nebo alespoň pomůže v určení směr. Nestalo se nic, jelen se pouze poklidně pásl na mýtině. Evanel se rozhodla, že zanechá toto posvátné zvíře v klidu a půjde domů. Zahlédla však něco, co jí přinutilo ustrnout na místě a ani se nehnout. Strach a mráz jí přejel po zádech, když hleděla na zvíře, které se ukrývalo v keři opodál. Na pravé straně, asi deset kroků od Evanel, se krčilo v keři stvoření, tak krvechtivé jaké ještě neviděla. To co se plížilo kousek od ní, byla Bazira stvoření doprovázející rod Ratinů také již od počátku, spolu s Bílím Jelenem. Tento kočkohad neznal slitování, byl to vražedný stroj, který nedělal rozdíl mezi ničím, vše co se hýbalo, byla kořist, nebo nepřítel. Ale Evanel si všimla, že Bazira se zaujetím hledí na Bílého Jelena, kterého se zrovna pokouší ulovit. To Evanel nemohla dopustit. Vytáhla šíp jeden ze svých šípů z pochvy na zádech. Zkušebně napnula tětivu a zase ji povolila aby si byla jista silou nátahu. Přikrčená se plížila k nejbližšímu stromu, kde se postavila a vyčkávala na chování Baziry. Ta se mezitím přesunula o kousek blíže a připravovala se vyskočit. Evanel se připravila vystřelit na Baziru. "Dokážu to, já to zvíře zachráním" bleska jí myšlenka hlavou. Sledovala se zatajeným dechem, jak Bazira vyskakuje z keře a blíží se k jelenovi, ale v tu chvíli vyskočila Evanel, vypálila šíp, který se Baziře zabodl do zadní nohy, čímž ztratila rychlost, a místo aby Bazira dosáhla na Bílého Jelena, rozplácla se asi metr před jelenem a na mýtině. Jelen se na ni se zaujětím podíval a pak si klidně odkráčel pást jinam. Ležící Bazira vyla bolestí. Snažila se dosáhnou na tu věc, co ji tak ublížila. Evanel, stojící na kraji mýtiny málem nahlas vykřikla radostí. Něco ji však zastavilo. Pohlédla zpátky na to zvíře, které nyní upáralo svůj pohled na ni. Připadalo jí že v těch očích vidí úzkost. Měla pocit, že tomu zvířeti, musí nějak pomoct. Pak jí došlo "vždyť se to bájná a krvelačná bestie, nezaslouží si soucit". Probrala se z jakého si omráčení a všimla si, že to zvíře už není tam kde bylo. Tentokrát nedokázala výkřik ukrýt úplně a vyšel z ní slabý výkřik, který ihned zadusila. Bylo ale pozdě. Bazira už věděla, že je tu někdo další a pomalým krokem se sunula ke kořisti Evanel nevěděla, co má udělat. Rozhlédla se, kam by se mohla ukrýt, ale nic nebylo na dosah. Bazira se stále blížila. Evanel jen slyšela slabounkého šustění trávy o její šupinaté tělo. Nevěděla však kde se ta bestie nachází. Evanel na chvíli spatřila ty kruté oči té stvůry, jak na ní hledí v houští. "Vždyť je přeci zraněná" řekla si a tasila svoji dýku s dlouhou na konci zahnutou čepelí. Bazira stále obcházela svoji kořist a Evanel byla čím dál více nervózní. Nechápala, proč Bazira ještě nezaútočila. Zase zahlédla ty dvě žhnoucí koule, které byly ale jiné už ne tak kruté. Nyní byli plné smutku a bolesti. Evanel ihned začala litovat, co ji to napadlo střílet na tak posvátné zvíře jako je Bazira… Vzpoměla si, "ty oči už jsem někde viděla" ale namohla přijít na to kde nebo u koho. Tento okamžik ji provázel ještě dlouho ve snech. Když se probrala z omráčení, uvědomila si, že Bazira je pryč a ona tam zůstala stát s nožem v ruce a v bojovém postoji. Uvolnila sevření dlaně, v níž držela dýku a tu zasunula do pochvy. Rozhlédla se kolem sebe zda je opravdu sama a nic jí nehrozí . Poté pohlédla na oblohu a zalapala po dechu překvapením. "Před chvílí jsem chtěla jít domů a slunce bylo nad obzorem." Nyní už měsíc vysel vysoko na obloze, kde zářil tak jasně jako už ho dlouho Evanel neviděla. "To je divné" řekla a vydala se cestou, která ji připadala známá. Rozhlížela se neustále po okolí a snažila se najít některou ze svých malých značek, které si dělávala pro orientaci. Ale ať hleděla jak chtěla, vůbec nic nepoznávala. Pomalu jí začalo docházet, že les,kterým prochází, vůbec nepoznává. Když jí došlo, že se asi ztratila, jakoby se okolní vzduch ochladil. Evanel se zatřásla zimou. Náhle ucítila, něčí ruku na svém rameni. Přejel ji mráz po zádech a taky strach. Prudce se otočila ale nebyl tam nikdo. Rychle se podívala okolo sebe, zda někoho opravdu neuvidí. "Asi se mi to jen zdálo" přiznala si nakonec Tohle už se jí stalo mnohokrát, ale dnes to bylo více intenzivní. Bylo to jako opravdové, jako by se jí někdo dotýkal. Najednou uslyšela jemné praskání drobných větviček napravo v hustém křoví. Evanel strnula na místě a snažíc se zadržet všechny zvuky, které by mohla vydat, a hleděla na keř. V hlavě se jí přehrávaly všelijaké obrázky zvířat, co mohou v tom keři být. Než však cokoliv z keře mohlo vyskočit, keř se přestal chvět a i tiché praskání ustalo. Evanel si oddechla a chtěla se zase vydat na cestu, za hledáním svých značek. Měla velice zvláštní pocit, jako by ji něco sledovalo, když se však otočil nic tam nebylo. "Začínám být paranoidní" řekla se pro sebe polohlasně a zasmála se tomu. Hned se její nálada zase zlepšila a vyrazila na cestu. Sotva ale udělala pár kroků uslyšela hlasy. Nedokázala sice přesně říct odkud jsou, připadalo jí, že je slyší všude, ale zase se zastavila a stála na místě."Pojď za mnou Evanel" šeptali jí hlasy. "Nic se ti nestane, neboj se a pojď." Ten hlas zněl tak lákavě, že mu Evanel nemohla odolat. Jako smyslu zbavená kráčela pod temné koruny stromů…

Kam dál